Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Educació Social
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Educació Social per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Mat. de formació didàctica i disciplinària (DD) 90
Matèries optatives (O) 48
Pràcticum 30
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Pla d'estudis del grau en Educació Social
Optatives ofertades 2019-2020
Prerequisits

Guies docents 2019-20

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100945 Introducció a la psicologia FB 1 6
100944 Economia FB 1 6
100949 Antropologia i sociologia I FB 1 6
100951 Contextos i àmbits de l'educació social I OB 1 6
100953 Bases conceptuals i contextuals de l'educació social OB 1 6
100946 Conceptes bàsics d'educació FB 2 6
100943 Dret FB 2 6
100950 Antropologia i sociologia II FB 2 6
100952 Contextos i àmbits de l'educació social II OB 2 6
100954 Teories i institucions contemporànies de l'educació OB 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100903 Informàtica i Estadística FB 1 6
100947 Comunicació lingüística i digital FB 1 6
100955 Fonaments psicològics per a l'acció socioeducativa en família i infància en risc OB 1 6
100957 Didàctica de l'acció socioeducativa OB 1 6
100959 Mètodes d'investigació social OB 1 6
100904 Geografia i Història FB 2 6
100948 Psicologia social FB 2 6
100956 Acció socioeducativa en família i infància en risc OB 2 6
100958 Projectes per a la inserció social i laboral OB 2 6
100960 Tècniques d'investigació social OB 2 6

 

TERCER CURS (60 crèdits)
100963 Tècniques de dinamització de grups OB 1 6
100913 Salut i benestar professional OB 1 6
100961 Projectes per a l'acció sociocomunitària OB 1 6
100915 Pràcticum I PR 1 12
100914 Gestió i avaluació d'institucions socials OB 2 6
100962 Projectes per a la inclusió social OB 2 6

 

QUART CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100916 Pràcticum II PR 2 18
100917 Treball de fi de grau PR Anual 12

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100918 Acció socioeducativa en l'àmbit de la discapacitat OP 1 6
100919 Acció socioeducativa per a l'envelliment actiu OP 1 6
100923 Intervenció socioeducativa en l'àmbit de la justícia OP 1 6
100924 Drogodependències OP 1 6
100929 Expressió artística i educació social OP 1 6
100931 Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental OP 1 6
100932 Acció socioeducativa en persones grans en situació de dependència OP 1 6
100933 Desigualtat i exclusions. Integració i cooperació OP 1 6
100936 Legislació i educació social OP 1 6
100934 Formació per a l'ocupació OP 1 6
100935 Prevenció del risc social en la infància i en l'adolescència OP 2 6
100928 Gènere i societat OP 2 6
100930 Animació sociocultural OP 2 6
100940 Immigració i societat multicultural OP 2 6
100941 Intervenció en famílies per a la protecció de la infància OP 2 6
100926 Anglès específic per a educadors socials I OP 2 6