Inici del Contingut

Guies docents 2013-14

Pla d'estudis del grau en Educació Social 2013-14
Optatives ofertades 2013-14

PRIMER CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100900 Antropologia i Sociologia FB Anual 12
100906 Contextos i Àmbits d'Acció Socioeducativa OB Anual 12
100907 Bases Conceptuals i Contextuals de l'Educació OB Anual 12
100945 Introducció a la psicologia FB 1 6
100944 Economia FB 1 6
100946 Conceptes bàsics d'educació FB 2 6
100943 Dret FB 2 6

 

SEGON CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100908 Estratègies d'Acció Socioeducatives I OB Anual 12
100910 Disseny, Desenvolupament i Avaluació de Projectes d'Acció Socioeducativa I OB Anual 12
100912 Mètodes i Tècniques de Recerca Social OB Anual 12
100903 Informàtica i Estadística FB 1 6
100947 Comunicació lingüística i digital FB 1 6
100904 Geografia i Història FB 2 6
100948 Psicologia social FB 2 6

 

TERCER CURS (60 crèdits)
100911 Disseny, desenvolupament i avaluació de Projectes d'Acció Socioeducativa II OB Anual 12
100909 Estratègies d'Acció Socioeducatives II OB 1 6
100913 Salut i benestar professional OB 1 6
100915 Pràcticum I PR 1 12
100914 Gestió i avaluació d'institucions socials OB 2 6

 

QUART CURS (60 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100916 Pràcticum II PR 2 18
100917 Treball fi de grau PR 2 12

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100918 Acció socioeducativa en l'àmbit de la discapacitat OP 1 6
100919 Acció socioeducativa per a l'envelliment actiu OP 1 6
100923 Intervenció socioeducativa en l'àmbit de la justícia OP 1 6
100924 Drogodependències OP 1 6
100929 Expressió artística i educació social OP 1 6
100933 Desigualtat i exclusions. Integració i cooperació OP 1 6
100936 Legislació i educació social OP 1 6
100938 Francès específic per a educadors socials II OP 1 6
100934 Formació per a l'ocupació OP 1 6
100935 Prevenció del risc social en la infància i en l'adolescència OP 2 6
100927 Francès específic per a l'educació social I OP 2 6
100928 Gènere i societat OP 2 6
100930 Animació sociocultural OP 2 6
100940 Immigració i societat multicultural OP 2 6
100941 Intervenció en famílies per a la protecció de la infància OP 2 6
100942 Orientació per a la inserció sociolaboral OP 2 6

 

Guies docents de cursos anteriors: [2012/2013] [2011/2012] [2010/2011]