Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Educació Social     SegellAcreditacioAQU_GESocial_ca

L'educador social es defineix com un agent de canvi social, dinamitzador de grups socials a través d'estratègies educatives que ajuda la ciutadania a comprendre i participar en el seu entorn social, polític, econòmic i cultural i a integrar-s'hi adequadament.

L'educador social desenvolupa la seua tasca professional en contextos molt diferents donant resposta tant a les demandes d'accés a la cultura i al benestar com a les de participació en la vida social d'amplis col·lectius de població.

La seva feina té dos vessants molt marcades: d'una banda, la formativa i l'assistencial i, de l'altra, la d'atenció a les persones.

Els educadors socials s'ocupen dels camps de l'educació que no tenen una regulació concreta, en àmbits d'intervenció educativa amb persones marginades, amb problemes socials o d'adaptació al seu entorn.